کارشناسان و شرح وظایف
نام : شبنم
نام خانوادگی :فرنوش
سمت:کارشناس آمار
تحصیلات: فناوری اطلاعات سلامت  
 
 شرح وظایف:

1 جمع آوری و بررسی آمار و اطلاعات مربوط به فعالیتهای بیمارستان ها و ورود آن به به مرکزمدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی

2- جمع بندی کلیه آمار و اطلاعات معاونت ها و مدیریت های دانشکده و ارسال آن به مرکزمدیریت آمار و فن آوری اطلاعات وزارت بهداشت , درمان وآموزش پزشکی

3- تهیه سالنامه آماری دانشکده

4- پاسخگویی به کلیه مکاتبات مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف وزارتخانه و سایر دستگاههای اجرایی استان از جمله ، استانداری و ...

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/12/03
تعداد بازدید:
304
Powered by DorsaPortal