۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
بازدید مسئولین دفتر بازرسی و مدیریت غذا و داروی دانشکده از تاسیسات تامین اکسیژن بیمارستان آیت ا... خویی ( سانتر کرونای) شهرستان.
بازدید مسئولین دفتر بازرسی و مدیریت غذا و داروی دانشکده از تاسیسات تامین اکسیژن بیمارستان آیت ا... خویی ( سانتر کرونای) شهرستان.
بازدید مسئولین دفتر بازرسی و مدیریت غذا و داروی دانشکده از تاسیسات تامین اکسیژن بیمارستان آیت ا... خویی ( سانتر کرونای) شهرستان.
بازدید مسئولین دفتر بازرسی و مدیریت غذا و داروی دانشکده از تاسیسات تامین اکسیژن بیمارستان آیت ا... خویی ( سانتر کرونای) شهرستان.
 
 
 
تاریخ:
1400/06/23
تعداد بازدید:
29
منبع:
Powered by DorsaPortal