۱۴۰۰ دوشنبه ۲۹ شهريور
مدیر آموزش و تحقیقات
مدیر آموزش و تحقیقات
زینب حبیب پور
دکتری پرستاری  استادیار
Z_habibpour@yahoo.com  
رزومه
شرح وظایف مدیریت آموزش و تحقیقات

مدیریت آموزش
مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل آموزشی دانشجویان از لحاظ پیشرفتهای علمی و عملی آنان.
تهیه و تنظیم اصول کلی برنامه های آموزشی و نظارت بر حسن اجرای آنها پس از تصویب .
مطالعه و بررسی آیین نامه های آموزشی وارائه پیشنهادات لازم به شورای آموزشی دانشگاه و شورای عالی برنامه ریزی برای بازنگری و بهبود آنها.
رسیدگی به برنامه های آموزشی دانشکده واظهارنظر در مورد تغییر یا توسعه آنها.
بررسی واظهار نظر درخصوص راه اندازی رشته ها و گروههای آموزش جدید مصوب.
همکاری با مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در جهت اجرای برنامه های ارتقاء کیفیت آموزش.
برنامه ریزی آموزشی وارزیابی دانشجویان .
نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقرارت آموزشی.
پیگیری استفاده هر چه بهتر دانشجویان ممتاز واستعدادهای درخشان از آیین نامه های مربوطه
تشکیل شورای  و جلسات های آموزشی آموزشی و تهیه دستور جلسات و صورتجلسات و ابلاغ مصوبات جهت اجرا.
مدیریت تحقیقات
تعیین اولویت های پژوهشی دانشکده با همکاری اعضای شورای پژوهشی.
برگزاری جلسات شورای پژوهشی در دانشکده.
نظارت بر امور پژوهشی  اعضای هیات علمی
 نظارت بر فعالیت واحد کمیته تحقیقات دانشجوئی دانشکده
نیازسنجی کارگاههای پژوهشی و هماهنگی لازم جهت برگزاری از طریق معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه.
 نظارت بر حسن اجرای انجام امور در حوزه معاونت پژوهشی دانشکده.
نظارت بر فعالیت های  کتابخانه.
 نظارت بر فعالیت های مرکز تحقیقات.
 پیگیری مراحل مصوب نمودن مرکز تحقیقات.

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/05/23
تعداد بازدید:
104
Powered by DorsaPortal