۱۴۰۲ پنج شنبه ۱۸ خرداد
1400/10/22
آگهی پذیرش بهورز دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی (معاونت بهداشتی)
 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت روستایی به استناد مجوز استخدام شماره 151609 مورخه 98/3/27 و مجوز شماره 381249 مورخه 1399/10/3 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بر اساس دستورالعمل اجرایی برای جذب بهورز در نظر دارد از بین داوطلبان بومی در یک فضای رقابتی و با رعایت عدالت استخدامی از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی، (مصاحبه و گزینش) برای شغل بهورزی به شرح جداول ذیل به صورت پیمانی و قرارداد کار معین استخدام نماید.
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
6482
Powered by DorsaPortal