۱۴۰۱ چهارشنبه ۲۸ ارديبهشت
1400/10/19
آگهی مزایده داروخانه سرپایی بیمارستان آیت الله خویی(ره)
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد واگذاری داروخانه سرپایی بیمارستان آیت الله خویی(ره) شهرستان خوی را از طریق انجام مزایده عمومی در قالب قرارداد(اجاره مکان) به اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
2145
Powered by DorsaPortal