1402/02/30
امضاء تفاهم نامه اولین پروژه صدرصدخیرساز عرصه سلامت شهرستان خوی
️ امضا تفاهم نامه اولین پروژه 100٪ خیرساز عرصه سلامت شهرستان خوی در سال 1402 خانه بهداشت مرحوم حاج ابراهیم خلیل مزرعه لی (روستای دیزج جمشید خان)
زمین و کل هزینه های احداث خانه بهداشت را وراث محترم مزرعه لی اهداء و تقبل کرده اند و بنابه دستور آقای دکتر حبیب زاده، رئیس محترم دانشکده علوم پزشکی خوی و در راستای تجلیل از این عمل بی نظیر و خیرخواهانه و فرهنگ سازی احسان ماندگار در عرصه سلامت شهرستان خوی، نام خانه بهداشت روستا، بنام نیک مرحوم حاج ابراهیم خلیل مزرعه لی نامگذاری خواهد گردید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
810
Powered by DorsaPortal