1402/02/24
تشکیل کمیته مدیریت و ارزیابی عملکرد مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی خوی
️تشکیل کمیته مدیریت و ارزیابی عملکرد مدیریت امور مالی دانشکده علوم پزشکی خوی
به گزارش پایگاه خبری وبدا خوی، کمیته مدیریت و ارزیابی عملکرد مدیریت امور مالی دانشکده با حضور مهندس حسن پور معاون توسعه دانشکده علوم پزشکی خوی، مدیر امور مالی و رئیس گروه تحول اداری با محوریت برنامه عملیاتی و چالش های مدیریت امور مالی دانشکده در مورخه 1402/2/21 برگزار گردید. در ابتدای جلسه دکتر شهسوار، مدیر امور مالی دانشکده گزارشی از عملکرد واحد در سال گذشته ارائه داد. سپس چالش های واحد امور مالی مطرح گردیده و مقرر شد برنامه عملیاتی واحد مذکور در جهت رفع چالش های مطرح شده ترسیم گردد. در ادامه مهندس حسن پور با بیان اینکه: هدف گفتمان مدیریت بهره ور بهبود عملکرد، افزایش انگیزش کارکنان و نهایتاً ارتقاء بازدهی و اثربخشی خدمات در جامعه است، بر افزایش درآمدزایی، کاهش هزینه های تمام شده، بهبود کیفیت خدمات و لزوم آموزش های مستمر تخصصی و اصلاح رفتار های سازمانی و تقویت ارتباط بین مدیران و کارکنان تأکید نمود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
783
Powered by DorsaPortal