1401/03/23
دیدار دکتر حبیب زاده با مدیر کل بازرسی وزارت بهداشت
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی؛ دکترحبیب زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی امروز در دیداری با دکتر علیرضا رحیم نیا مشاور وزیر و مدیرکل بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت بهداشت ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سه ماهه، بر لزوم توجه بیشتر مسئولین وزارت بهداشت به دانشکده علوم پزشکی خوی تاکید و از پیگیری های دکتر رحیم نیا در جهت توسعه زیرساختهای دانشکده علوم پزشکی خوی خصوصاً تبدیل دانشکده به دانشگاه تشکر و قدردانی کرد.
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
380
Powered by DorsaPortal