1401/03/21
گزارش تصویری/بازدید ارزیابان اعتباربخشی وزارت از بیمارستان های آیت الله خویی(ره) و امام خمینی(ره)
گزارش تصویری از حضور ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی وزارتی در بیمارستانهای آیت الله خویی (ره) و امام خمینی (ره) جهت ارزیابی سنجه های اعتبار بخشی
  
  
  
 
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
650
Powered by DorsaPortal