1401/03/21
جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آیت الله خویی(ره) و امام خمینی (ره)
 
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی صبح روز پنج شنبه 19 خرداد ماه سالجاری جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آیت الله خویی(ره) و امام خمینی (ره) با حضور رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی، اعضای هیئت رئیسه و اعضای هیئت اعتباربخشی آموزشی وزارتی در محل معاونت آموزشی تشکیل گردید.
در این جلسه دکتر حسین حبیب زاده رئیس دانشکده علوم پزشکی خوی ضمن عرض خیرمقدم به اعضای هیئت اعتباربخشی آموزشی، یکی از الویتهای اصلی خود در دانشکده علوم پزشکی خوی را توجه ویژه به توسعه زیرساختهای آموزش بیان کرد و از مجموعه اقدامات انجام شده در طی این مدت در جهت ایجاد زیرساختهای لازم در جهت آموزشی کردن بیمارستانها، جذب دانشجوی پزشکی و تبدیل شدن به دانشگاه علوم پزشکی بیان نمود.
دکتر حسین متعارفی معاون اموزشی دانشکده نیز طی توضیحاتی تکمیلی از اقدامات انجام شده طبق سنجه های اعتبار بخشی وزارتی در بیمارستانهای آیت الله خویی(ره) و امام خمینی(ره) خوی گزارش داد.
دکتر داریوش پهلوان سرپرست تیم ارزیابان اعتبار بخشی آموزشی وزارت بهداشت در این جلسه ضمن تجلیل از نگاه ویژه ریاست دانشکده به حوزه آموزش و پژوهش گفت: اعتبار بخشی آموزشی مراکز آموزشی درمانی طبق سنجه های مصوب شده وزارت بهداشت انجام می شود و دانشگاهها موظف به ثبت آنها در سامانه هستند.
وی افزود: هدف از اعتبار بخشی در مراکز آموزشی تبادل افکار و اشتراک گذاری اقدامات سودمند می باشد که در نهایت باعث ارتقای سیستم گردد.
دکتر پهلوان تصریح نمود: در حوزه اعتباربخشی 9 حیطه وجود دارد که برآیند این 9 حیطه، تقویت حوزه های آموزش و پژوهش می باشد بطوریکه اعتباربخشی مانع از کمرنگ شدن حوزه ارزشمند آموزش در دانشگاهها گردیده و تقویت آموزش موجب پایداری نظام سلامت می شود.
جلسه اعتبار بخشی آموزشی بیمارستانهای آیت الله خویی(ره) و امام خمینی(ره) آموزش موجب پایداری نظام سلامت می شود.
  
 
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
343
Powered by DorsaPortal