1401/02/18
برگزاری نمایشگاه دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت
 
گزارش وبدا خوی همزمان با آغاز هفته سلامت 1401 نمایشگاه دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت، معرفی خدمات بهداشتی درمانی در مراکز جامع سلامت، آموزش چهره به چهره و گروهی موضوعات بهداشتی و ارائه خدمت کنترل فشار خون و انجام رپیت تست در محوطه مسجد مطلب خان خوی برگزار شد.
این نمایشگاه به مدت 7 روز تا پایان هفته سلامت در 2 نوبت صبح از ساعت 8 تا 13 و عصر از ساعت 17 الی 20 برای بازدید عموم مردم دایر می باشد.
 
   
 
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
549
Powered by DorsaPortal