1400/10/23
تشکیل کارگروه صیانت از جمعیت در محل فرمانداری خوی

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی خوی صبح روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه 1400 کارگروه صیانت از جمعیت، ابلاغی توسط مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی با موضوع توانمند سازی ذینفعان کلیدی در محل فرمانداری شهرستان خوی با حضور اعضای کارگروه و اعضاء مدعو با هدف افزایش نرخ باروری کلی و تعالی جمعیت با شعار "ایران من جوان بمان" برگزار گردید.

این جلسه با توجه به کاهش آهنگ رشد جمعیت ایران و نگرانی از پیری جمعیت و توقف کامل سیاست کنترل جمعیت، رشد موالید و افزایش فرزندآوری در دستور کار قرار گرفت.

در این جلسه معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خوی این سیاست ها در راستای «اهمیّت مقوله جمعیّت در اقتدار ملّی؛ و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیّت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز؛ و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیّت و نرخ باروری در سال های گذشته» عنوان کرد
فرماندار خوی نیز سیاست های کلی جمعیت را که در 14 بند می باشد را به همه دستگاه ها و ادارات شهرستان خوی ابلاغ و بر ضرورت هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه های ذیربط در جهت اجرای دقیق، سریع و قوی این سیاست ها و گزارش نتایج رصد مستمر اجرای آنها، تاکید بعمل آورد.
 
 
  
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
2768
Powered by DorsaPortal