1400/09/30
انتخاب پژوهشگر برتر

انتخاب پژوهشگر برتر
با عنایت به برنامه ریزی معاونت  آموزشی و تحقیقات و فن اوری برای انتخاب پژوهشگر برتر سال 1400،"فرم انتخاب پژوهشگر برتر"از پژوهشگران محترم تقاضا می شود فرم تکمیل شده براساس مستندات 5 ساله با Affiliation خوی را حداکثر تا تاریخ3 دی ماه سال1400 از طریق ایمیل asheikh1359@gmail.com ارسال نمایند. بدیهی است صرفا افرادی که فرم مذکور را تکمیل و تا تاریخ قید شده به این معاونت ارسال نمایند، می توانند در فرایند انتخاب پژوهشگر برتر شرکت نمایند.
 
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
1177
Powered by DorsaPortal