1400/08/23
مناقصه تکمیل ساختمان پانسیون پزشکان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)

 

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد، تکمیل کارهای باقیمانده ساختمان پانسیون پزشکان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) را به شرکت­های معتبر ساختمانی که دارای حداقل صلاحیت رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق)، به اشخاص حقیقی واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز و نحوه ثبت نام به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

044-36367504 :شماره تماس

 WWW.setadiran.ir
 
تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
743
Powered by DorsaPortal