1400/06/22
دیابت یک بیماری غیر واگیر رو به افزایش و اپیدمی نهفته قرن
 

طی گفت و گو با معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خوی :

دیابت یک بیماری غیر واگیر رو به افزایش و اپیدمی نهفته قرن

معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خوی گفت: متاسفانه با شیوع اپیدمی بیماری کرونا در کشور خودمراقبتی و انجام مراقبتهای دوره ای اکثر بیماری های غیر واگیر از جمله بیماری دیابت بسیار کم رنگ گردید

دکتر احسان اکبری در مصاحبه ای با وبدا خوی در خصوص بیماری دیابت اظهار داشت : دیابت یکی از شایعترین بیماریهای متابولیک است که به علت کمبود یا نبود انسولین یا اشکال در کارکرد آن ایجاد میشود که هر سه نوع دیابت یک با عامل توقف تولید انسولین، نوع 2 با عامل مقاومت نسبت به انسولین و دیابت حاملگی خطرناک بوده و مشکلات اساسی را برای بیمار و اطرافیان در پی دارد.

دکتر اکبری همچنین افزود بیماری دیابت یکی از چالشهای بهداشتی دهههای اخیر است که بار اقتصادی فراوانی را به جامعه تحمیل میکند. به دلیل آمار روبه افزایش این بیماری، سازمان جهانی بهداشت آن را به عنوان یک اپیدمی نهفته اعلام کرده است. صاحبنظران معتقدند تغییر سبک زندگی افراد و مدرن شدن جامعه بیشترین تاثیر را در افزایش بروز دیابت داشته است.

دکتر اکبری بیان کرد با شیوع بیماری کرونا علیرغم اینکه بیماری کرونا نشان داد افراد دارای بیماریهای غیرواگیر از جمله بیماران دیابتی در مرض تهدید بیشتری نسبت به افراد عادی هستند متاسفانه مشکلاتی همچون در خانه ماندن ، عدم حضور در مراکز درمانی جهت انجام مراقبتهای دوره ای ، عدم ورزشهای منظم و تغییر الگوی زندگی که با پیداش کرونا بوجود آمد بیماران دیابتی را با مشکلات بسیاری مواجه ساخته است.

دکتر اکبری اظهار امیدواری کرد با توجه به پوشش بالای واکسیناسیون و کم رنک شدن بحران کرونا در کشور توجه به بیماریهای غیر واگیر از جمله دیابت توسط مردم بیشتر گردد.

معاون بهداشتی دانشکده اضافه کرد در سالهای اخیر، اقدامات بسیار موثری در راستای پیشگیری و کنترل این بیماری در ایران انجام شده از جمله آگاهی از روشها، خودداری از تداوم فاکتورهای پیش بیماری دیابت و همچنین خودمراقبتی از جمله مهمترین راههای پیشگیری و کنترل دیابت به شمار میرود.

وی افزود معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت خوی همزمان با شناسایی و غربالگری بیماران کرونایی در بحران پیش آمده کرونا از انجام معاینات دوره ای و شناسایی بیماران دیابتی جدید در روستاها غافل نبوده و با پیگیری ها و مراقبت مرتب بهورزان زحمت کش و تیم پزشک خانواده خدمت به بیماران دیابتی و شناسایی موارد جدید در حال انجام بود.

دکتر احسان اکبری در پایان افزود بیماری دیابتی به تنهایی یک بیماری نبوده و عامل چندین بیماری دیگر میباشد و بعنوان اپیدمی نهفته قرن شناخته می شود و از همه همشهریان گرامی شهرستان خوی ضمن انجام معاینات مرتب دوره ای بر داشتن سبگ زندگی سالم ( داشتن برنامه عذایی مناسب ، انجام مرتب ورزشهای روزانه و ...) و خودمراقبتی تاکید بعمل آورد و پیشگیری را اصل اساسی در بیماری دیابت عنوان نمود.

تصاویر مرتبط
Show_ETools_RelatedFileResponsive
تعداد بازدید:
635
Powered by DorsaPortal