1401/12/21
برگزاری مزایده واگذاری آتلیه عکاسی مادر ونوزاد بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خوی (نوبت سوم)
دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد ( نوبت سوم ) آتلیه عکاسی نوزاد مرکز آموزشی درمانی امام خمینی(ره) شهرستان خوی واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران)  به آدرس زیر مراجعه نمایند.

www.setadiran.ir

 شماره تماس واحد کارپردازی : 36465260-044

داخلی 355
 هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

 
تعداد بازدید:
1544
Powered by DorsaPortal