1401/05/13
مناقصه عمومی خانه های بهداشت
 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد، احداث خانه بهداشت روستاهای حبش سفلی، حبش علیا، احمد آباد، قره شعبان، مرتضی قلی کندی را به شرکت­های معتبر ساختمانی که دارای حداقل صلاحیت رتبه 5 ابنیه تشخیص صلاحیت شده توسط معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه­ ریزی سابق) واگذار نماید

متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

 

شماره تماس : 36367504-044

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.

تعداد بازدید:
1950
Powered by DorsaPortal