1401/02/18
اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی(ره)
 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی درنظر دارد اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان خوی را از طریق انجام مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین صلاحیت شده واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تماس : 36367504-044
هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود .
تعداد بازدید:
294
Powered by DorsaPortal