1401/02/12
اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید مدنی

 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرستان خوی در نظر دارد اجاره مکان داروخانه سرپایی بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی را از طریق انجام مزایده عمومی به اشخاص حقوقی و حقیقی تعیین صلاحیت شده واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.

شماره تماس : 36367504-044

هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
تعداد بازدید:
366
Powered by DorsaPortal