1401/01/31
خرید و توزیع غذای بیمارستان شهید مدنی(نوبت سوم)
 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد، مناقصه عمومی خرید و توزیع غذای بیمارستان شهید مدنی شهرستان خوی(نوبت سوم) که توسط معاونت برنامه ­ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی سابق) واگذار نماید.
متقاضیان جهت آگاهی از شرایط و مدارک مورد نیاز به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد ایران) به آدرس زیر مراجعه نمایند.
شماره تماس : 36367504-044
هزینه چاپ و نشرآگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود.
تعداد بازدید:
591
Powered by DorsaPortal