۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
معرفی

مسئول بهبود کیفیت و اعتباربخشی: نسا کواکبی

کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی: افسانه علیلو

کارشناس بهبود کیفیت و اعتباربخشی: افسانه علیلو

شماره تماس داخلی: 245- 316

 

شرح وظایف:

1.      تدوین برنامه استراتژیک و تهیه برنامه های عملیاتی سالیانه

2.      هماهنگی و یکپارچه سازی فعالیت های بهبود کیفیت و تنظیم برنامه های بهبود کیفیت 

3.      استقرار دستورالعمل اعتباربخشی  بیمارستان ها و نظارت بر اجرای آن

4.      تدوین و ابلاغ خط مشی و روش های اجرایی اعتباربخشی

5.      تدوین و پایش مستمر شاخص های عملکردی مدیریتی و بالینی و فرآیندهای اصلی بیمارستان

6.      جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات ژ مربوط به فرآیندهای بیمارستانی

7.      هماهنگی برگزاری کمیته های بیمارستانی و پیگیری اجرای مصوبات

8.      پیگیری امور بیماران و رسیدگی به شکایات

9.      جلب مشارکت و ایجاد خطوط پاسخگویی و ارتباط بین کلیه ذینفعان با تاکید بر حقوق گیرندگان خدمت

10. رضایت سنجی از بیماران/ کارکنان  و تدوین اقدام اصلاحی بر اساس گزارش تحلیلی
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/08
تعداد بازدید:
446
Powered by DorsaPortal