۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
شرح وظایف

کارشناس پیشگیری و کنترل عفونت بیمارستان: زینب حسنلو

شماره تماس داخلی: 328

شرح وظایف :

1.       شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش

2.      بکارگیری نتایج پژوهش ها و مطالعات جدید در انجام مراقبت ها برای پیشگیری و کنترل عفونت

3.     همکاری در توسعه و اجرای برنامه های آموزشی برای کادر پرستاری ، دانشجویان و سایر کارکنان در صورت لزوم به منظور پیشگیری و کنترل عفونت با همکاری سوپروایزر آموزشی

4.     شرکت در جلسات و دوره های آموزشی که در رابطه با کنترل عفونت برای کادر پرستاری یا سایر گروهها برگزار میشود

5.     تشکیل پرونده بهداشتی و تنظیم برنامه معاینات دوره ای و واکسیناسیون برای کارکنان بیمارستان و ارائه گزارشات موارد مثبت

6.     ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای عفونت های خطرناک و ارائه راهکاری مناسب به کمیته کنترل عفونت بیمارستان

7.     نیاز سنجی آموزشی کارکنان بیمارستان در خصوص عفونت های بیمارستانی و پی گیری اثر بخشی آموزشی

8.     بازدید روزانه از بخش های مختلف بیمارستانی برای کشف موارد جدید احتمالی و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایشات و علایم بالینی و ثبت و ارائه گزارشات لازم به کمیته مزبور

9.      تهیه و تدوین دستورالعمل های کنترل عفونت در بخش های ویژه و سایر قسمت های آسیب پذیر بر اساس استانداردهای مراقبتی با همکاری کمیته کنترل عفونت

10.   نظارت و ارزشیابی از اجرای ضوابط و مقررات توصیه شده توسط کمیته کنترل عفونت در کلیه واحد های بیمارستانی و گزارش نتایج به کمیته مذبور

11.    نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته و امکانات موجود

12.   هنکاری با تیم کنترل عفونت بیمارستانی برای تشخیص ، تحقیق ، کنترل و ارزشیابی و بروز عفونت در همه گیری های بیمارستانی

13. شرکت در جلسه کنترل عفونت به منظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دریافت دستورالعمل های اجرایی

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/08
تعداد بازدید:
489
Powered by DorsaPortal