۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
معرفی و شرح وظایف
 

شهین علی پور

سمت: مسئول دفتر توسعه آموزش (EDO)

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

عضو هیئت علمی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

شرح وظایف:

-         بررسی وضعیت موجود، تبیین کمیت و کیفیت آموزش و تعیین نقاط قابل بهبود

-         تبیین ویژگی ها و اهداف آموزشی بر اساس استانداردهای موجود و انتظارات اعضای هیئت علمی و فراگیران

-         تدوین و اجرای برنامه های توانمندسازی اعضای هیئت علمی منطبق با نیازسنجی و الزامات مشخص شده در هماهنگی با معاون آموزشی و پژوهشی

-         نظارت مستمر بر فرآیند آموزش فراگیران در عرصه بالینی و اجرای برنامه های بهبود مستمر کیفیت در این حوزه

-         تدوین و ارائه محتوای آموزشی در زمینه مقررات، آیین نامه های موجود، اخلاق حرفه ای، منشور حقوق بیمار، تضمین کیفیت و بهبود ایمنی برای فراگیران

-         تعامل و جلب مشارکت فعال اساتید، روسای بخش ها و فراگیران جهت ارتقای آموزش

-         مشارکت در جلسات حوزه آموزش و جلسات مشترک در مرکز آموزشی درمانی

-         پیگیری سایر امور محوله از طرف معاون آموزشی و پژوهشی مرکز

 

راحله قهرمانی پور

سمت: کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح وظایف:

-         تدوین فرآیندها و تهیه دستورالعمل های لازم جهت استفاده از منابع و کتب

-         انجام مکاتبات لازم مربوط به امور کتابخانه

-         تهیه راهنماهای آموزشی مورد نیاز جهت هدایت مراجعان در استفاده بهینه از منابع رایانه ای و امکانات موجود

-         احصاء نیازهای اطلاعاتی جامعه تحت پوشش کتابخانه با توجه به حوزه های فعالیت و رشته های آموزشی

-         ارتباط با اساتید، فراگیران و نیاز سنجی جهت تهیه منابع و تعیین اولویت ها در چهار چوب اهداف آموزشی

-         سفارش و خرید منابع تخصصی از طریق برقراری ارتباطات با ناشران، فروشندگان، کارگزاران و شرکت در نمایشگاه های کتاب

-         پیگیری تهیه نرم افزار کتابخانه دیجیتال و همچنین منابع الکترونیکی لاتین جهت تجهیز کتابخانه

-         نظارت بر حسن استفاده از قرائت خانه و سایت کامپیوتری

-         برگزاری مسابقات کتابخوانی بین فراگیران و کارکنان مرکز

-         پیگیری سایر امور محوله از طرف معاون آموزشی و پژوهشی مرکز

راحله قهرمانی پور

سمت: کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

شرح وظایف:

-         ثبت و پایش حضور فراگیران و تدوین گزارش مربوطه

-         همکاری و مشارکت در تدوین محتواهای آموزشی

-         ساخت مهر (درخواست مکتوب توسط پزشک و درخواست اتوماسیون وارسال فرم به حراست)

-         نیازسنجی و برگزاری کارگاه های مورد نیاز فراگیران

-         برگزاری جلسات توجیهی فراگیران در بدو ورود به مرکز

-         توزیع و تکمیل فرم ارزشیابی اعضای هئیت علمی و مربیان توسط فراگیران

-         توزیع و تکمیل فرم های ارزشیابی وضعیت خدمات آموزشی، رفاهی و . . .

-         پاسخگویی به ارباب رجوع در حوزه آموزشی

-         پیگیری سایر امور محوله از طرف معاون آموزشی و پژوهشی مرکز

 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/02
تعداد بازدید:
522
Powered by DorsaPortal