۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
اهداف و برنامه ها
     رئوس برنامه های و اقدامات واحد توسعه تحقیقات بالینی
-    مشارکت در جلسات شورای پژوهشی دانشکده به منظور تسهیل فرآیندهای پژوهشی ارائه شده توسط اعضای مرکز
-    برنامه ریزی جهت ایجاد شورای پژوهشی در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)
-    اطلاع رسانی شایسته اولویت های پژوهشی
-    ارتقای مستمر فرآیندهای پژوهشی
-    هدایت طرح های تحقیقاتی مرکز با توجه به اولویت های مصوب و همچنین اولویت های دانشکده علوم پزشکی خوی
-    نظارت بر انجام پژوهش های انجام یافته در مرکز
-    نظارت بر انجام فرآیند تحویل مستندات طرح های تحقیقاتی و پژوهش های انجام یافته در مرکز
-    نظارت بر انجام فعالیت های پژوهشی در جهت رعایت اصول اخلاق در پژوهش
-    برگزاری کارگاه های آشنایی اعضای هیئت علمی، فراگیران و پرسنل مجموعه در زمینه اصول اخلاق در پژوهش
-    نیازسنجی و اجرای کارگاه های توانمندسازی در حوزه پژهش
-    برنامه ریزی و اقدام در جهت توسعه زیرساخت های حوزه پژوهش (امکانات، تسهیلات و تجهیزات مربوطه)
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/26
تعداد بازدید:
436
Powered by DorsaPortal