۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر
شرح وظایف
شرح وظایف معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان
بخش اول: بهبود وضعیت آموزشی بیمارستان
1- مشارکت در جلسات تیم مدیریت آموزشی، مدیریت و رهبری اجرایی و کمیته های بیمارستانی به منظور تسهیل اقدامات و برنامه های حوزه آموزشی و تضمین بهبود مستمر فعالیت های این حوزه
2- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای اقدامات بهبود کیفیت آموزش و پژوهش در بیمارستان
3- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای اقدامات بهبود کیفیت فضاهای آموزشی موجود بیمارستان
4- پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزش و پژوهش
5- نظارت بر اجرای برنامه ها و مقررات آموزشی در بخش های بالینی و درمانگاه ها
6- تلاش در جهت بهبود و ارتقای امکانات رفاهی اعضاء هیئت عملی و فراگیران
7- برنامه ریزی و نظارت بر اجرای اخلاق پزشکی و ایمنی بیمار در بخش ها
بخش دوم: امور هیئت علمی بالینی در بیمارستان ها
1- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای اقدامات ارتقای وضعیت فضا، تجهیزات و امکانات رفاهی مرتبط با اعضای هیئت علمی
2- برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای اقدامات ارتقای توانمندی اعضای هیئت علمی
3- نظارت بر ارائه گزارش کار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضای هیئت علمی بالینی در بخش های مختلف
4- نظارت بر ارزشیابی فعالیت های آموزشی (کمیت و کیفیت) اعضای هیئت علمی
5- فراهم نمودن زمینه های لازم جهت همکاری آموزشی- پژوهشی اعضای هیئت علمی


بخش سوم: تجهیزات آموزشی و پژوهشی
1- برنامه ریزی و هماهنگی جهت ارتقای وضعیت تجهیزات و تکنولوژی های آموزشی
2- نظارت بر تجهیز و اداره کتابخانه بیمارستان و به روز بودن منابع در دسترس
3- نظارت بر تنظیم برنامه های استفاده از فضای آموزشی (سالن کنفرانس و کلاس های درس)
4- برنامه ریزی جهت توسعه فضا، امکانات و تسهیلات آموزشی متناسب با برنامه های توسعه ای دانشکده در حوزه آموزش
بخش چهارم: آموزش فراگیران
1- نظارت بر حسن اجرای برنامه های آموزشی فراگیران
2- نظارت بر برنامه ریزی دوره های آموزشی فراگیران (حضور، دریافت آموزش، ارزشیابی و . . .)
3- برنامه ریزی برای بهبود وضعیت آموزشی بر اساس نتایج رضایت سنجی فراگیران
4- تشکیل جلسات مشورتی دانشجویان به منظور اخذ نظرات آنان در حوزه های آموزشی و رفاهی در بیمارستان و برنامه ریزی برای اجرای اقدامات اصلاحی و ارتقایی
بخش پنجم: ارتباطات درون و برون بخشی
1- تشکیل و اداره کمیته های آموزشی و پژوهشی بیمارستان (با حضور ریاست بیمارستان،روسای بخش ها و مدیران مرتبط)،کمیته های دانشجویی و فراگیران
2- تعامل و ارتباط متقابل با حوزه معاونت آموزشی دانشکده جهت پیگیری برنامه های مشترک و تسهیل امورات جاری
3- هماهنگی و همکاری با حوزه معاونت آموزشی سایر مراکز جهت همسویی برنامه های آموزشی دانشکده
4- تعامل و ارتباط متقابل با روسای بخش ها جهت ارتقای وضعیت ارائه آموزش به فراگیران
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/16
تعداد بازدید:
418
Powered by DorsaPortal