۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
معرفی
 
 
 
 
 
دکتر علی احمدی
دکترای تخصصی (Ph.D.) آموزش بهداشت و ارتقا سلامت
استادیار دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
رزومه
حوزه های برنامه ریزی و اقدام:
-    برنامه ریزی و تدوین اولویت های پژوهشی مرکز در راستای نیازهای موجود و اولویت های پژوهشی دانشکده
-    مشارکت در شورای پژوهشی دانشکده علوم پزشکی جهت هماهنگی و تسهیل اقدامات پژوهشی مرکز
-    برنامه ریزی جهت ایجاد شورای پژوهشی در مرکز آموزشی و درمانی امام خمینی (ره)
-    هماهنگی جهت جذب منابع و حمایت مالی پژوهشی بر اساس نیازهای موجود و اولویت های پژوهشی دانشکده
-    تامین و ارتقای وضعیت امکانات پژوهشی (سایت کامپیوتری، منابع الکترونیکی و . . .)
-    برگزاری کارگاه های توانمندسازی مهارت های پژوهشی مبتنی بر نیازسنجی و اولویت های داخلی و موسسه ای
-    برنامه ریزی و نظارت بر حسن اجرای اقدامات تشویقی جهت ارتقای کمی و کیفی طرح های پژوهشی و مقالات
-    پایش عملکرد پژوهشی
-    تهیه گزارش فعالیت های پژوهشی بیمارستان برای ارائه به مراجع بالاتر
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/26
تعداد بازدید:
559
Powered by DorsaPortal