۱۴۰۲ دوشنبه ۳ مهر
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse علوم پزشکی خویعلوم پزشکی خوی
صفحه اصلی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">حوزه ریاست</span>حوزه ریاست
رئیس دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دفتر ریاست</span>دفتر ریاست
معرفی مسئول حوزه ریاست دانشکده
شرح وظایف مسئول حوزه ریاست
برنامه استراتژیک دانشکده علوم پزشکی خوی
معرفی همکاران حوزه ریاست
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هیئت امنا</span>هیئت امنا
وظایف و رسالتهای هیات امنا
اعضای دائمی هیات امنای دانشکده
فرآیند بررسی و پیگیری مصوبات
ساختار تشکیلاتی هیات امنا و امور شوراها
آئین نامه داخلی هیات امنا
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">هیات رئیسه</span>هیات رئیسه
اهداف و وظایف
اعضای هیات رئیسه
گزارش به هیات رئیسه
مدیریت غذا و دارو
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">اداره حراست</span>اداره حراست
معرفی مدیریت حراست
معرفی کارشناسان ستادی
رویکردهای حراست دانشکده در حوزه سلامت
چارت سازمانی حراست دانشکده
تماس با ما
اداره آمار و فناوری اطلاعات
امور پرستاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">امور حقوقی</span>امور حقوقی
معرفی مسئول واحد
فرآیند تعهد تحصیلی
فرآیند کار کمیسیون ماده 94
فرمها و دستورالعملهای کمیسیون ماده 94
کمیته فرعی قانون اصلاح قانون دیوان عدالت اداری
دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
امور بین‌الملل و روابط عمومی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی</span>دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی
معرفی اعضا دبیرخانه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آئین نامه ها و دستورالعمل ها
سند ملی سلامت روان
سند ملی سالمندان
سند ملی بیماریهای غیرواگیر
خانه مشارکت مردم در سلامت
شورای پیامگزاران سلامت
فلوچارت دبیرخانه سلامت و امنیت غذایی دانشکده
تماس با ما
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین</span>مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین
معرفی و آشنایی با مدیریت سازمانهای مردم نهاد و خیرین سلامت
معرفی اعضا مدیریت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آئین نامه ها و دستورالعمل ها</span>آئین نامه ها و دستورالعمل ها
فرم ها
دستورالعمل ها
موسسات خیریه بیمارستانی
موسسات خیریه درمانی
شورای وقف و سلامت
بانک اطلاعاتی سازمانهای مردم نهاد و NGO های شهرستان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نیازسنجی واحدهای تابعه دانشکده </span>نیازسنجی واحدهای تابعه دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">نیازهای معاونت درمان و بیمارستانها</span>نیازهای معاونت درمان و بیمارستانها
مرکز آموزشی - درمانی آیت اله خوئی
مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی
بیمارستان شهید آیت اله مدنی
بیمارستان قمر بنی هاشم
نیازهای معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت
نیازهای معاونت آموزشی، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی
نیازهای مدیریت غذا و دارو
نیازهای مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی
راهنمای خیرین ارجمند و راه‌های ارتباطی
مشاور امور بانوان
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معاونت‌ها</span>معاونت‌ها
معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی
معاون امور بهداشتی و سرپرست مرکز بهداشت
معاونت توسعه مدیریت و منابع
معاونت درمان دانشکده
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مراکز  درمانی و بیمارستانها</span>مراکز درمانی و بیمارستانها
بیمارستان امام خمینی (ره)
بیمارستان قمر بنی هاشم
بیمارستان شهید مدنی
بیمارستان آیت ا... خویی
درباره دانشکده
جوانی جمعیت
ارتباط با ما
نقشه سایتPowered by DorsaPortal