۱۴۰۲ سه شنبه ۴ مهر
چشم انداز،رسالت،ارزش ها

بیانیه رسالت (مأموریت)

(Mission)

تعالی، تحول و خدمت

 

 ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی نوین، ایمن و با کیفیت در حوزه های درمانی، آموزشی، پژوهشی و پیشگیری به شرح ذیل می باشد:

 

·        ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی نوین با حفظ ایمنی، شأن و کرامت انسانی بیماران

·        تربیت نیروی انسانی متخصص، کارآمد و متعهد از طریق ارائه خدمات آموزشی نوین سلامت محور

·        حمایت، توسعه و اجرای طرح های بنیادی، کاربردی و همکاری در طرح های ملی و تولید علم با حفظ ارزش های انسانی و اخلاقی

·        ارائه خدمات پیشگیری از بیماری ها و مشارکت در ارتقاء سلامت جامعه

·        توجه به آموزش فراگیران رشته‌های پرستاری و پیراپزشکی و توسعه مطالعات در راستای اهداف آموزشی بیمارستان

·        توجه به تحقیقات علوم پزشکی و استفاده از ظرفیت های پژوهشی بیمارستان به منظور مشارکت گروه های هدف در تحقیقات بالینی

 

 

بیانیه دورنما (چشم انداز)

(Vision)

                                                                             

ما برآنیم خدمات بیمارستانی ایمن و با کیفیت بالا را با توسعه و استفاده از فناوری نوین به نحوی ارائه دهیم که تا سال 1405 در استان بهترین و مطمئن ترین بیمارستان ارائه کننده خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی با درجه یک برتر باشیم.

بیمارستان ما با بهره گیری از ظرفیت های در اختیار و تأمین شاخص های درمانی متناسب با استانداردهای وزارت بهداشت و درمان :

·        خدمات تخصصی و غیر تخصصی را با کیفیت بالا و روش هزینه اثربخش ارائه خواهد کرد.

·     با تلاش گروهی برای افزایش انطباق خدمات با استانداردهای بیمارستان و ارتقای سلامت مردم منطقه، بیمارستان خود را متمایز و عنوان بیمارستان درجه یک برتر را کسب خواهدکرد.

·        در زمینه اجرای برنامه اعتباربخشی به عنوان بیمارستان نمونه در سطح استان خواهد بود.

·        مرکز آموزشی درمانی پیشرو، نوآور، مشتری مدار و کیفیت محور در استان باشد.

·        در استفاده از شیوه های نوین مدیریت، در جهت ارتقاء مستمر فرآیندها تعالی سازمان الگوی دیگر مراکز باشد.

·    در پیاده سازی استانداردهای اعتباربخشی و بهبود کیفیت و اخذ اعتبارنامه های مذکور و آموزش این استانداردها در استان پیشگام باشد.

·        عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار کسب خواهد کرد.

·        سطح کیفی و کمی خدمات را به نحوی ارتقا خواهد داد که نیاز شهروندان برای مراجعه به سایر مناطق درمانی مرتفع گردد.

·        ما برآنیم تا تصویری موفق از یک مرجع درمانی، آموزشی، پژوهشی در سطح استانی ارائه دهیم.

  

بیانیه ارزش ها

(Value)

 

·        بهبود مستمر کیفیت خدمات ارائه شده

·        آموزش، پژوهش و توسعه منابع انسانی

·        بیمار محوری و رعایت منشور حقوق بیمار

·        رعایت شئونات اسلامی و حفظ ارزش های انسانی و اخلاقی

·        توجه به بهداشت و ایمنی بیماران و کارکنان

·        فرهنگ بدون سرزنش در گزارش خطاها

·        توجه به حفظ و ارتقاء سلامت محیط زیست

·        امانت داری

·        مشتری مداری

·        اعتقاد به ارزش های والای اخلاق پزشکی

·        انضباط کاری و روحیه همکاری در بین پرسنل

·        رعایت ارزش های دینی و اعتقادی

·        قانون مداری

·        آموزش محوری



 

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/09
تعداد بازدید:
1007
Powered by DorsaPortal