۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر
ارزشیابی اساتید
مسئول ارزشیابی اساتید
 
 نام و نام خانوادگی:دکتر زینب حبیب پور
مرتبه علمی:استادیار
رشته تحصیلی:پرستاری
مدرک تحصیلی:دکتری تخصصی
پست الکترونیکی: z_habibpour@yahoo.com  
رزومه
 
شرح وظایف :
واحد ارزشیابی اساتید دانشکده علوم پزشکی خوی با هدف ارتقا کیفیت و توسعه آموزش پزشکی از طریق ارزشیابی فرآیندهای آموزشی (نظری و عملی) اساتید؛ برنامه ریزی جهت تقویت فعالیت‌ها و روش‌های اثربخش در راستای ارزشیابی اساتید، تعیین راهکارهای عملی در راستای هرچه پربارتر شدن فرآیند ارزشیابی اساتید با تاکید بر تقویت نقاط قوت و برنامه ریزی جهت تجدید / حذف نقاط ضعف موجود در نظام ارزشیابی موجود در حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم پزشکی خوی فعالیت می‌نماید.

واحد ارزشیابی و نظارت مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی خوی با تاکید بر لزوم اجرای مستمر و باکیفیت فرایند ارزشیابی فعالیت‌های جاری یاد گیری ویاددهی مبتنی بر "ملاک، استناد، تحت شبکه وکاربر پسند" مجموعه ابزار سنجش عملکرد اساتید عضوهیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی را که از دیدگاه‌های مختلف " دانشجویان؛ مدیران گروه؛ همکاران و....." طراحی ودرجلسه مورخ 1401 که باحضور مدیر محترم مرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی، مسئول واحد ارزشیابی دانشکده، اعضای هیئت علمی عضو کارگروه حیطه ارزشیابی اساتید دانشگاه، مدیران دفاتر توسعه با هدف" اجرایی شدن ومورد استفاده قرار گرفتن ابزار مورد اشاره "از نیمسال اول 1401-1402 درکلیه گروه های آموزشی متعاقب برگزاری دوره‌های باز آموزی توسط واحد IT حوزه معاونت آموزشی با هدف هماهنگی هرچه بیشتر رابطان وکارکنان واحدهای آموزشی مستقردردانشکده های تابعه ومراکز آموزشی درمانی دانشگاه از سوی حوزه معاونت آموزشی دانشگاه لازم الاجرااعلام گردیده است .

 رسالت و چشم انداز :

1- بازنگری فرم‌ها / اوراق موجود ارزشیابی اساتید

2- طراحی و تدوین فرم‌های ارزشیابی اساتید به تفکیک رشته و حیطه آموزشی (عملی-نظری)

3- راه اندازی و بهره برداری از فرم‌های اختصاصی طراحی شده

4- بررسی نتایج / بازخورد استفاده از مجموع شیوه‌های مختلف ارزشیابی اساتید

6- اجرای پژوهش‌های مرتبط با ارزشیابی اساتید / انجام مطالعات کاربردی در زمینه ارتقا و توسعه روش‌های مختلف ارزشیابی

7- تدوین کتاب و پمفلت های آموزشی در ارتباط با ارزشیابی اساتید

8- انجام ارزشیابی کیفیت تدریس اساتید بر اساس منابع مختلف مطرح شده در الگوی پیشنهادی

جدول زمان بندی ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان دانشکده علوم پزشکی خوی

اعضاء کمیته ارزشیابی اساتید دانشکده علوم پزشکی خوی

سمت

رشته

مرتبه علمی

نام و نام خانوادگی

ردیف

معاون آموزشی دانشکده

آموزش پرستاری

اموزش پزشکی

استادیار

دکتر حسین متعارفی

1

مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

آموزش پرستاری

دانشیار

دکتر عبدالله خرمی مارکانی

2

مدیر آموزش

فیزیولوژی-آموزش پرشکی

استادیار

دکتر هادی یوسفی

3

مسئول کمیته ارزشیابی اساتید

آموزش پرستاری

استادیار

دکتر زینب حبیب پور

4

مدیرگروه پرستاری و مامایی

آموزش پرستاری

مربی

شهریار سخایی

5

مدیرگروه بهداشت

بهداشت محیط

استادیار

دکتر اسرافیل عسگری

6

مدیرگروه اتاق عمل و فوریت

اموزش پرستاری

استادیار

دکتر لیلا مختاری

7

مدیرگروه علوم پایه

بیوشیمی بالینی

استادیار

دکتر علیرضا نورآذریان

8

عضو هیات علمی

آموزش بهداشت

استادیار

دکتر مرادعلی زارع پور

9

عضو هیات علمی

پرستاری

استادیار

دکتر رقیه صدیفی

10

 

 

 
تاریخ به روز رسانی:
1402/06/26
تعداد بازدید:
138
Powered by DorsaPortal