۱۴۰۲ شنبه ۱ مهر
آموزش پاسخگو

 مسئول آموزش پاسخگو

 
 نام و نام خانوادگی :  ژاله باقری حمزیان علیا                                                     
 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی بیوشیمی
 
شرح وظایف و فعالیت های واحد ارزشیابی

· جلب مشارکت دانشجویان در جنبه های مختلف ارزشیابی استاد

 

· تقویت نقش ارزشیابی استاد در بهبود کیفیت و عملکرد آموزشی از طریق ارایه بازخورد مؤثر

 

· ارتقای مستمر اجزای سیستم ارزشیابی استاد

 

· تدوین و پیاده سازی آیین نامه جامع ارزشیابی استاد

 

· ارزشیابی اخلاق و منش حرفه ای در اساتید دانشگاه بر اساس ابزارهای توسعه یافته

 

· نظارت بر انجام بهینه ارزشیابی استاد در دانشکده

 

· جلب مشارکت اساتید در طراحی و بهبود فرآیندها

 

· بازنگری و بهبود مداوم روشها و ابزارهای ارزشیابی استاد

 

· پاسخگویی مناسب به ذینفعان ارزشیابی استاد در سطح دانشکده

تاریخ به روز رسانی:
1401/08/18
تعداد بازدید:
117
Powered by DorsaPortal