۱۴۰۰ سه شنبه ۱۶ آذر
معرفی واحد

مدیر امور آزمایشگاه ها : دکتر مهدی ذوغالچی 

 
 
" شرح وظایف مدیریت امور آزمایشگاه ها در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت "

1 - مدیریت شبکه ارائه خدمات آزمایشگاهی به منظور دسترسی آسان و به هنگام گیرندگان خدمت، به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت و مورد نیاز نظام سلامت

2 - پشتیبانی از استقرار استانداردهای کیفیت در همه آزمایشگاهها در حوزه ها و سطوح مختلف ارائه خدمت، به منظور ارتقاء کیفیت خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازی و اعتباربخشی

3 - ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان، بیماران، مراجعه کنندگان و نیز حفظ نمونه های ارسالی به منظور پیشگیری از خطرات زیستی و آلودگی فرد، جامعه و محیط زیست در راستای استقرار برنامه ارزیابی و مدیریت خطر زیستی و برنامه ایمنی و امنیت زیستی آزمایشگاه

4 - برنامه ریزی جهت نظارت مستمر و ارزیابی عملکرد آزمایشگاه های تحت پوشش دولتی و غیر دولتی از طریق ایجاد سیستم های نظارتی موثر و پیگیری عدم انطباق ها جهت انجام اقدامات اصلاحی اثر بخش

5 - نظارت بر مسئولیت و حسن اجرای استانداردهای مصوب فضا، تجهیزات، کارکنان و ایمنی در آزمایشگاه های تحت پوشش

6 - برنامه ریزی و برگزاری کلاس های آموزشی جهت آموزش و ارتقاء توانمندی کلیه کارکنان آزمایشگاهها در زمینههای مرتبط

7 - آموزش مسئولین فنی و سوپروایزرها در خصوص چک لیست طرح تحول سلامت

8 - تشکیل کمیسیون قانونی آزمایشگاه ها جهت بررسی پرونده های متقاضیان از طریق سامانه صدور پروانه ها

9 - بررسی پرونده های کمیسیون قانونی آزمایشگاه ها و بازدید از محل آزمایشگاه های جدید التاسیس یا جابجائی بر اساس الزامات فضا، تجهیزات و نیروی انسانی ارسالی از آزمایشگاه مرجع سلامت

10 - تمدید و صدور پروانه های تاسیس و مسئول فنی آزمایشگاه ها

11 - برنامه منظم و دورهای جهت پایش و ممیزی مراکز تولید کننده / توزیع کننده وسایل تشخیص آزمایشگاهی و کیت ها

12 - ایجاد ارتباط و هماهنگی با سازمان ها، معاونت ها، ادارات، واحدها و بخش های مرتبط

13 - جمع آوری و به روز رسانی مستمر داده های مرتبط با منابع انسانی و تجهیزاتی و دامنه فعالیت و عملکرد هر یک از آزمایشگاه ها در طرح تحول نظام سلامت، تجزیه و تحلیل آن به منظور انجام اقدامات اصلاحی مناسب

14 - تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق گیرندگان خدمات شبکه درون دا نشگاهی و بررسی، رسیدگی به شکایات امور تخصصی و علمی آزمایشگاه ها و گیرندگان خدمت در خصوص تعرفه و خدمات مناسب

15 - جلوگیری از اعمال پزشکی غیر مجاز

16 - مشاوره و همکاری با آزمایشگاه های تابعه تحت پوشش

17 - نیاز سنجی تجهیزات مراکز دولتی

18 - برآورد نیرو و توزیع نیروهای طرحی و نیروهای استخدامی در مراکز درمانی تحت پوشش

19 - بررسی و رسیدگی به شکایات مطروحه از سوی گیرندگان خدمت

20 - پاسخگویی به کلیه مکاتبات ارسالی

21 - پاسخگویی و مشاوره از طریق تلفن

اهداف کلی مدیریت امور آزمایشگاه ها در راستای نقشه راه آزمایشگاه در سند درمان 1404 "

1 - تضمین کیفیت ارائه خدمات آزمایشگاهی، استانداردسازی و اعتباربخشی

2 - مدیریت شبکه ارائه خدمات آزمایشگاهی

3 - ارتقاء سطح ایمنی و بهداشت کارکنان، بیماران، مراجعه کنندگان و نیز حفظ محیط زیست در راستای استقرار برنامه ارزیابی و مدیریت خطرزیستی و برنامه ایمنی و امنیت زیستی آزمایشگاه

4 - دسترسی به خدمات آزمایشگاهی به هنگام، با کیفیت و مورد نیاز نظام سلامت در مواجهه با حوادث، بلایا و فوریت ها

5 - مدیریت منابع انسانی

6 - مدیریت وسایل تشخیص آزمایشگاهی پزشکی (IVD)

7 - اخلاق در آزمایشگاه های پزشکی

8 - نظام مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات آزمایشگاه های پزشکی

9 - حفظ سطح سلامت افراد جامعه با اجرای برنامه کاهش آسیب، در راستای ارائه خدمات آزمایشگاهی مناسب و به هنگام در برنامه پدافند غیرعامل

10 - ساختار سازمانی و مدیریتی آزمایشگاه های پزشکی

11 - مدیریت بهره برداری در آزمایشگاه پزشکی

12 - مدیریت منابع مالی و مشارکت بخش غیر دولتی و احصاء هزینه تمام شده خدمات آزمایشگاهی در هر مرکز درمانی/ آموزشی درمانی

13 - توسعه و پژوهش


 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/18
تعداد بازدید:
85
Powered by DorsaPortal