۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
شرح وظایف

  شرح وظایف:

      - مطالعه وبررسی قوانین ومقررات وآیین نامه ها وبخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی مربوطه .

      - تدوین برنامه عملیاتی سالیانه امور پشتیبانی براساس برنامه استراتژیک دانشکده .

      - برنامه ریزی در جهت افزایش درآمد اختصاصی واحدها از طریق واگذاری ها

      - نظارت براداره امور نقلیه

      - نظارت وایجادهماهنگی لازم برامور خدمات وتنظیفاتی وراهنمایی سایر واحدهای دانشکده درزمینه امورخدماتی وتنظیفاتی وغیره .

      - برنامه ریزی جهت مشارکت بخش غیردولتی در فرآیندهای قابل واگذاری و نظارت بر امور واگذاری خدمات به بخش غیردولتی .

      - شرکت فعال دردوره های کارآموزی ؛ مهارتی ؛ آموزشی درجهت ارتقاء معلومات وتوانمندیهای شغلی .

       - انجام سایر امور مربوطه طبق دستور مافوق مطابق مقررات .

تاریخ به روز رسانی:
1400/08/05
تعداد بازدید:
405
Powered by DorsaPortal