۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
واحد مناقصات و قراردادها

مسئول واحد: مهندس کریم رضازاده

کارشناس: هادی شعبانلویی

شماره تماس مستقیم: 36367245 داخلی: 390

شرح وظایف:

      - برگزاری مراحل مربوط به مناقصات واحدهای تحت پوشش دانشکده

-    -  تهیه و تنظیم قراردادهای مورد نیاز دانشکده

     -  بررسی و تنظیم قراردادهای ارسالی از واحدهای تابعه دانشکده

     - بررسی مدارک و اسناد مورد نیاز جهت تنظیم قرارداد

     - مشاوره به واحدهای تابعه درخصوص چگونگی برگزاری مناقصه

      - تهیه صورتجلسه‌ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاری مناقصه

      - دسته‌بندی و تکمیل پرونده مناقصه‌ها و مزایده‌ها و بایگانی در زونکن‌های مربوطه

تاریخ به روز رسانی:
1400/06/22
تعداد بازدید:
483
Powered by DorsaPortal