۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
کارشناس تامین اعتبار
نام و نام خانوادگی: هادی مددی
سمت: کارشناس تامین اعتبار 
مدرک: کارشناسی ارشد حسابداری
 
 
 

وظایف کارشناس تامین اعتبار:

 1. تنظیم درخواست وجه
 2. کنترل دریافت و ثبت تخصیص اعتبارات اعم از (مصوب –اختصاصی – ابلاغی – سایرمنابع )
 3. تامین اعتبارت اسناد و حواله های ارسالی از واحدها ومراکز بهداشتی درمانی بر اساس اعتبار مصوب ابلاغ شده
 4. تامین اعتبارات اسناد و حواله های ارسالی از محل اعتبارات ردیفها پس از پیگیری و اخذ حواله های ابلاغی و موافقتنامه ها
 5. تامین اعتبارات اسناد و حواله های ارسالی از محل اعتبارات اختصاصی
 6. تامین اعتبار اسنادوحواله های ارسالی ازمحل اعتبارات سایر منابع
 7. ابلاغ اعتبارات وصولی از محل ردیف به واحدهای مربوطه
 8. تهیه وتنظیم گزارشات عملکرد اعتباری جهت مسئولین و واحدها
 9. ایجاد هماهنگی با کلیه واحدها جهت کنترل وضعیت اعتباری
 10. تهیه پاسخ به درخواستهای واحدها
 11. کنترل تطابق اسنادهزینه با بودجه تفضیلی و موافقتنامه ها و کنترل عملکرد اعتبارات
 12. کنترل و اخذ تائیدیه اعتبارات از وزارت بهداشت و خزانه استان
 13. همکاری باکارکنان سازمانهای دارایی ، دیوان محاسبات واعضای تیم حسابرسی
 14. تهیه وتنظیم گزارشات عملکرد اعتباری و صورتحساب ماهانه و سالانه جهت ارائه به دیوان محاسبات و خزانه معین استان
 15. بررسی کلیه اسناد مالی از نظر اعتباری جهت ثبت

انجام هریک ازفرآیندها منوط به هماهنگی با مدیر امورمالی می باشد

 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/11
تعداد بازدید:
381
Powered by DorsaPortal