۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
معرفی مدیریت
  نام و نام خانوادگی: جمیل رستمی
سمت :رئیس گروه برنامه ریزی بودجه و پایش عملکرد
مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی_ مدیریت مالی  
 
شرح وظایف :
 
 • تکمیل فرمهای تنظیم بودجه با نظارت مقام مافوق
 • نگهداری حساب اعتبارات فصول مختلف بودجه و تهیه جداول مقایسه ای بودجه سالهای قبل
 • پیش بینی درآمد و برآورد هزینه فعالیتها، طرحها و برنامه ها
 • تهیه نمودار و آمارهای مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها
 • تهیه بخشنامه های لازم برای راهنمایی مسئولین واحدهای مرکزی و شهرستانی به منظور دریافت اطلاعات
 • جمع آوری پیشنهادات جهت طرح در جلسه هیات امنا
 • بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و اخذ توضیحات لازم ازمسئولین اموردر مورد بودجه پیشنهادی و آمار مورد نیاز
 • شرکت در کمیسیون های مختلف به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدها و دفاع از آن در مراجع ذیصلاح
 • نظارت بر تعیین و تخصیص اعتبارات فعلی وابلاغ آن به اداره امور مالی جهت اجرا
 • بررسی و تهیه پیشنهادات اصلاحیه یا متمم بودجه در صورت لزوم
 • اظهارنظر در مورد قوانین و آیین نامه ها و مقررات مربوط
 • تهیه گزارشات لازم
 • مطالعه و بررسی روشهای تقلیل هزینه های دانشگاه با در نظر گرفتن به حداکثر رسانیدن کمیت و کیفیت بازده دانشگاه
 • تهیه و تنظیم بودجه پیشنهادی دانشگاه بر اساس سیاستها و ضوابط بودجه کل کشور پیشنهادات واحدهای دانشگاه و احتیاجات پیش بینی شده آتی
 • ابلاغ بودجه مصوب به هر یک از واحدهای تابعه
 • نظارت بر اجرای صحیح مقررات بودجه ازطریق ارائه راهنمائیهای لازم و مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هر یک از واحده
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/11
تعداد بازدید:
382
Powered by DorsaPortal