۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
آشنایی با کارشناسان
نام و نام خانوادگی : علی برزه کار
سمت: سوپر وایزر- مسئول نقل و انتقالات
مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 
نام و نام خانوادگی: سمیه علی رضاپور
سمت: کارشناس برنامه ریزی نیروی انسانی
مدرک: کارشناسی مدیریت بازرگانی
 
 
نام و نام خانوداگی : محمد عباس زاده
سمت: کارشناس مسئول آموزش و توانمندسازی
مدرک: کارشناسی ارشد مدیریت آموزش
 
 
نام و نام خانوادگی: حبیب کریمی
سمت: کارشناس آموزش
مدرک : کارشناسی مدیریت بازرگانی
 
 
نام و نام خانوداگی : رضا گلوانی
سمت : کارشناس طرح و کارشناس امور بازنشستگان
 
 
نام و نام خانوادگی: علی غفارپور
سمت: کارشناس ارزشیابی
مدرک : کارشناسی مدیریت بازرگانی
تاریخ به روز رسانی:
1400/08/08
تعداد بازدید:
405
Powered by DorsaPortal