۱۴۰۱ سه شنبه ۱۱ بهمن
شرح وظایف

1- تعیین خط مشی دفتر فنی بر اساس سیاست های کلی وزارت متبوع و دانشکده

        2- تعیین برنامه عملیاتی جهت انجام امور مربوط به حوزه عمرانی

        3- سازماندهی نیروی انسانی تحت نظر براساس برنامه های تدوین شده

       4- تعیین برنامه زمانبندی جهت تحقق اهداف دفتر فنی

       5- کنترل و پایش عملیات انجام شده در واحد بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده

       6- برگزاری جلسات توجیهی جهت همراستا نمودن فعالیت های پرسنل با اهداف دفتر فنی

       7- مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات

       8- بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

        9- تهیه آمار و ارائه گزارشات

       10- انجام مکاتبات اداری و بایگانی مستندات مربوطه

      11آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل دردانشکده

12  شرکت در جلسات و کمیته ها حسب مورد
تاریخ به روز رسانی:
1400/11/20
تعداد بازدید:
405
Powered by DorsaPortal