۱۴۰۰ چهارشنبه ۲۹ دي
بازدید مسئول دفتر بازرسی به همراه مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و نظارت بر واکسیناسیون کووید - 19 جمعیت تحت پوشش مرکز
بازدید مسئول دفتر بازرسی به همراه مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و نظارت بر واکسیناسیون کووید - 19 جمعیت تحت پوشش مرکز
بازدید مسئول دفتر بازرسی به همراه مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و نظارت بر واکسیناسیون کووید - 19 جمعیت تحت پوشش مرکز
بازدید مسئول دفتر بازرس به همراه مدیر حوادث و فوریت های پزشکی دانشکده از مرکز خدمات جامع سلامت روستایی و نظارت بر واکسیناسیون کووید - 19 جمعیت تحت پوشش مرکز

 
 
 
 
 
تاریخ:
1400/06/23
تعداد بازدید:
280
منبع:
Powered by DorsaPortal