جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 9 دي 1397
کد 99

اصلاحیه مناقصه تاسیسات بیمارستانهای تابعه

اصلاحیه مناقصه تاسیسات بیمارستانهای تابعه

اصلاحیه مناقصه تاسیسات بیمارستانهای تابعه
بسمه تعالی
(( اصلاحیه))
به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصات تاسیسات بیمارستانهای قمر بنی هاشم ، شهید آیت ا... مدنی وامام خمینی (ره) شهرستان خوی میرساند آگهی شرکت در مناقصات یادشده اصلاح گردیده است لذا متقاضیان شرکت کننده باید نسبت به دریافت اصلاحیه اقدام نمایند.
/Uploads/User/1/files/(%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%20%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%85%20%d8%ae%d9%85%db%8c%d9%86%db%8c%20(%d8%b1%d9%87.zip

/Uploads/User/1/files/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%20%20%d9%82%d9%85%d8%b1%d8%a8%d9%86%db%8c%20%d9%87%d8%a7%d8%b4%d9%85.zip


/Uploads/User/1/files/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa%20%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%20%d8%b4%d9%87%db%8c%d8%af%20%d9%85%d8%af%d9%86%db%8c.zip
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 9 دي 1397
  • توسط مدیر پورتال
نظرات شما
captcha refresh