جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 15 آذر 1397
کد 83

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان در شهرستان خوی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان در شهرستان خوی

با توجه به اهمیت سلامت کودکان، کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی برگزار گردید.
به گزارش مهربانی پور مسئول روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی با توجه به اهمیت سلامت کودکان در هفته جاری کارگاه آموزشی آشنایی با حوادث و سوانح تهدید کننده جان کودکان برای مربیان مهد کودک های تحت پوشش سازمان بهزیستی برگزار گردید. در این کارگاه با توجه به اینکه کودکان سرمایه لازم برای رسیدن به توسعه پایدار جامعه می باشند و از طرفی تامین سلامت کودکان و کاهش مرگهای قابل پیشگیری به علت حوادث و سوانح ، یکی از اولویتهای برنامه های توسعه سلامت دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی می باشد و در این راستا یکی از تمهیدات بهداشتی این دانشکده حساس سازی و ارتقاء سطح آگاهی و سواد بهداشتی جامعه می باشد که کارگاه فوق با رویکرد آموزشهای علمی و عملی احیاء پایه کودکان با همکاری فوریتهای پزشکی و واحد جمعیت و خانواده این دانشکده برای مربیان مهد کودک های تحت پوشش سازمان بهزیستی برگزار گردید.

  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 15 آذر 1397
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh