جست و جو در پرتال

تاریخ : شنبه 26 تير 1400
کد 539

پایش و ارزیابی نحوه اجرای گام پنجم طرح شهید سلیمانی با محوریت واکسیناسیون در شهرستان خوی توسط کارشناسان وزارتی

پایش و ارزیابی نحوه اجرای گام پنجم طرح شهید سلیمانی با محوریت واکسیناسیون در شهرستان خوی توسط کارشناسان وزارتی

خانم دکتر عبداللهی و هیئت همراه با حضور در شهرستان خوی، از روند اجرای گام پنجم طرح شهید سلیمانی با محوریت واکسیناسیون بازدید بعمل آورد.
🔻پایش و ارزیابی نحوه اجرای گام پنجم طرح شهید سلیمانی با محوریت واکسیناسیون در شهرستان خوی توسط کارشناسان وزارتی

🔸️به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خوی روز دوشنبه مورخه ۲۱ تیر ۱۴۰۰ با حضور خانم دکتر عبدالهی مدیر کل بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت و تعدادی از کارشناس وزارتی و همراهی دکتر احسان اکبری معاون بهداشتی و رئیس مرکز بهداشت خوی از مرکز تجمعی واکسیناسیون کووید ۱۹ و مراکز نمونه برداری کرونا در خوی بازدید بعمل آورده و اقدامات صورت گرفته در این راستا را مورد ارزیابی و پایش قرار دادند.

🔸️در پایان پایش یک روزه در مجموع، از اقدامات معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی خوی در راستای اجرای صحیح و مطلوب گام پنجم طرح شهید سلیمانی اظهار رضایت نموده و از زحمات کلیه همکاران دانشکده تشکر و قدردانی بعمل آوردند.
  • نوشته شده
  • در شنبه 26 تير 1400
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh