جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 5 خرداد 1400
کد 527

اجرای مانور دور میزی در بیمارستان امام خمینی ره خوی

اجرای مانور دور میزی در بیمارستان امام خمینی ره خوی

مانور دورمیزی با موضوع انبوه بیماران کرونایی با سطح اکسیزن پایین و راهکارهای برون رفت در بیمارستان امام خمینی ره تشکیل گردید.
برابر اعلائم مسئول روابط عمومی بیمارستان امام خمینی ره خوی،در مورخه 1400/3/1 راس ساعت 9/30 صبح مانور فراخوان اعضای سامانه فرماندهی (HICS) با هماهنگی ستاد بحران دانشکده به منظور ارزیابی و عملکرد اعضاءو مرور شرح وظایف حوادث احتمالی انجام شد.
در این مانور پس از حضور اعضاء در EOC بیمارستان امام عملکرد سامانه های HICS و EWS ارزیابی و  سناریو دور میزی با موضوع انبوه بیماران کرونایی با سطح اکسیزن پایین تمرین و راهکارهای مسئولین سامانه ها کتبا به فرماندهی سامانه ارائه و پسخوراند لازم در پایان مانور به اعضاء ارائه گردید.


  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 5 خرداد 1400
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh