جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 21 دي 1399
کد 499

آگهي فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

آگهي فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

آگهي فراخوان جذب سرمایه گذار جهت مشارکت در اجرای پروژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

.به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد اجرا و بهره برداری  پروژه زير را باستناد ماده 27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت و دستورالعمل مربوطه و مشوقها و تسهیلات مندرج درتبصره 19 قانون بودجه سال 99 و آیین نامه اجرایی آن و تصویبنامه 59006 سران قوا، با مشارکت بخش غیر دولتی محقق نماید. از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند به مشارکت در این پروژه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد فراخوان به دبیرخانه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی واقع در خوی، میدان بسیج، خیابان شهید منتظری، جنب بیمارستان قمربنی هاشم مراجعه نمایند
 
                                                                               مشخصات پروژه:
 
عنوان پروژه محل پروژه
توسعه پایگاه اورژانس مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خوی خوی، میدان شهید فهمیده، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)
 
  

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در قبول و رد يک يا همه پیشنهادها مختار مي باشد.
 
تلفن تماس:
044-36339840-42

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 21 دي 1399
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh