جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 21 ارديبهشت 1399
کد 451

آگهی مزایده عمومی داروخانه سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) نوبت سوم

آگهی مزایده عمومی داروخانه سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) نوبت سوم

دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی در نظر دارد داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خميني (ره) شهرستان خوی را از طريق مزايده عمومي به واجدین شرایط واگذار نماید.
دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهرستان خوی در نظر دارد در راستای اهداف برنامه پنجم توسعه و با توجه به مواد 33 و 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت مبنی بر بهینه سازی ارائه خدمات در واحدهای بهداشتی درمانی دولتی و کاهش تصدی گری دولت در بخش درمان بستری و واگذاری قسمتی از وظایف بخش های مذکور به بخش های تعاونی و خصوصی و بر اساس مجوز شماره 101/307687 مورخ 89/12/28 دفتر وزارت متبوع، واگذاری داروخانۀ سرپائی بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی را از طريق انجام مزايده عمومي در قالب قرارداد ( اجاره مکان) به اشخاص حقوقي و حقيقي تعیین صلاحیت شده توسط کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشکده واگذار نمايد، متقاضیان محترم میتوانند  جهت شرکت در مزایده فوق فایل ذیل را دانلود و مشاهده نمایند.

دانلود فایل
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 21 ارديبهشت 1399
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh