جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 18 دي 1398
کد 369

اصلاحیه مزایده اموال اسقاطی دانشکده و بیمارستانهای تابعه

اصلاحیه مزایده اموال اسقاطی دانشکده و بیمارستانهای تابعه

اصلاحیه مزایده اموال اسقاطی دانشکده و بیمارستانهای تابعه
بسمه تعالی
اصلاحیه
بدینوسیله به اطلاع متقاضیان شرکت در مزایده اموال اسقاطی میرساند که  برگ پیشنهاد قیمت نیز به اسناد مزایده اضافه گردیده است لذا متقاضیان میبایست نسبت به دانلود مجدد فایل مربوطه اقدام و مدارک را پس از امضا در پاکات مزایده قرار داده و ارائه پیشنهاد نمایند. اعتراض بعدی در این خصوص مسموع نخواهد بود.

در ضمن با عنایت به اصلاحیه مزایده اموال اسقاطی زمان بازدید از اموال یاد شده از روز شنبه مورخه 21/10/1398 لغایت 23/10/1398 بمدت 3 روز دیگر تمدید میگردد.


دانلود فایل
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 18 دي 1398
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh