جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 6 آذر 1398
کد 320

آگهی مناقصه عمومی خدمات گروه پرستاری بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمر بنی هاشم و شهید مدنی

آگهی مناقصه عمومی خدمات گروه پرستاری بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمر بنی هاشم و شهید مدنی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد خدمات گروه پرستاری بیمارستانهای خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید.
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی خوی در نظر دارد خدمات گروه پرستاری بیمارستانهای امام خمینی (ره) ، قمر بنی هاشم و شهید مدنی شهرستان خوی را بر اساس نفر ساعت را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید. متقاضیان محترم واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه فوق فایل ذیل را دانلود و مشاهده نمایند.
دانلود فایل
 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 6 آذر 1398
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh