جست و جو در پرتال

تاریخ : پنجشنبه 11 مهر 1398
کد 290

آگهي فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

آگهي فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد پروژه احداث ساختمان بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خوی با رعايت شرايط و ضوابط تعیین شده با استفاده از ظرفیت سرمايه گذاری و مشاركت بخش غیردولتي به انجام رساند.
آگهي فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد پروژه زير را باستناد ماده 27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مطابق دستورالعمل شماره 586206  مورخ  1395/04/05سازمان برنامه و بودجه كشور و اصلاحیه شورای اقتصاد به شماره1342590 مورخ 1396/05/25مصوبه شماره 201/2/13329مورخ 1396/10/03کارگروه واگذاری استان و با بهره مندی از ظرفیت های تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 كل كشور در راستای تامین بخشي از منابع مالي وفق آيین ­نامه اجرايي آن به شماره 33989/ت55341هـ به روش B.T.L ( ساخت، انتقال، پرداخت اجاره به سرمایه گذار) با رعايت شرايط و ضوابط تعیین شده با استفاده از ظرفیت سرمايه گذاری و مشاركت بخش غیردولتي به انجام رساند. از كلیه اشخاص حقیقي و حقوقي صلاحیتدار و علاقمند به مشاركت دعوت به عمل می­آيد تا در صورت تمايل جهت اطلاعات بیشتر و دريافت اسناد ارزيابي و كاربرگ های فراخوان مشاركت به دبیر خانه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی واقع در خوی، میدان بسیج، خیابان شهید منتظری، جنب بیمارستان قمربنی هاشم و يا وب سايت دانشکده به آدرس www.khoyums.ac.ir مراجعه و نسبت به دريافت اسناد كیفي حداكثر تا پايان وقت اداری روز شنبه مورخ 07/20/ 98اقدام نمایند .ضمناً آخرين مهلت تحويل اسناد حداكثر تا ساعت 00:14 روز یکشنبه مورخ 07/21/ 98خواهد بود. اسناد كیفي توسط كمیته فني، ارزيابي شده و به سرمايه گذاراني كه حداقل امتیاز لازم را كسب كرده باشند دعوت نامه ارائه طرح تجاری ارسال خواهد شد.
مشخصات پروژه:                                                                       
 
نام پروژه
احداث ساختمان بخش آنژیوگرافی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) خوی
 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در قبول و رد يک يا همه پیشنهاد ها مختار مي باشد.
تلفن تماس   36339853-044        و      36339842-044
                                                                                                                        روابط عمومي دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 11 مهر 1398
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh