جست و جو در پرتال

تاریخ : دوشنبه 8 مهر 1398
کد 287

اصلاحیه شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی

اصلاحیه شرکت در مناقصه عمومی خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی

خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی در نظر دارد خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان خوی را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط واگذار نماید متقاضیان محترم واجد شرایط جهت شرکت در مناقصه فوق فایل ذیل را دانلود و مشاهده نمایند.

اصلاحیه مناقصه خرید و توزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره)
به اطلاع متقاضیان شرکت در مناقصه خرید وتوزیع غذای بیمارستان امام خمینی (ره)میرساند که تغییراتی در برگ شرایط ونمونه قرارداد خرید غذااعمال گردیده است. لذا متقاضیان شرکت در مناقصه یاد شده باید نسبت به دانلود مجدد اسناد مناقصه اقدام ومدارک تکمیل شده را در موعد مقرر به دبیرخانه حراست دانشکده تحویل ورسید دریافت نمایند . ومتقاضیانی که مدارک خود را تحویل دبیرخانه حراست نموده اند میتوانند مدارک خودرا دریافت وپس از تکمیل مجدداً به دبیرخانه تحویل نمایند.

/Uploads/User/3/files/pdf%20%d8%ba%d8%b0%d8%a7%db%8c%20%d8%a8%db%8c%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86.zip
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 8 مهر 1398
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh