جست و جو در پرتال

تاریخ : يکشنبه 6 مرداد 1398
کد 245

آخرین جلسه مشترک هیئت های اجرائی و نظارت و اعضای هیئت مدیره جدید و قدیم نظام پرستاری، اعضای هیئت مدیره جدید نظام پرستاری

آخرین جلسه مشترک هیئت های اجرائی و نظارت و اعضای هیئت مدیره جدید و قدیم نظام پرستاری، اعضای هیئت مدیره جدید نظام پرستاری

اعضای هیئت مدیره دوره پنجم نظام پرستاری شهرستان خوی اعتبار نامه خود را دریافت نمودند.
به گزارش مهربانی پور مسئول روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی روز شنبه پنجم مرداد ماه در آخرین جلسه مشترک هیئت های اجرائی و نظارت و اعضای هیئت مدیره جدید و قدیم نظام پرستاری، اعضای هیئت مدیره جدید نظام پرستاری اعتبار نامه خود را از مسئولین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی دریافت نمودند. در ابتدای این جلسه روسای هیئت های اجرایی و نظارت بر انتخابات نظام پرستاری شهرستان خوی در خصوص نحوه برگزاری انتخابات و رعایت عدالت و بی طرفی و نیز تشکر از  کلیه کاندیداهای محترم و منتخبین نظام پرستاری دوره پنجم سخنان مبسوطی ارائه نمودند در ادامه حاج آقا زینالی نماینده  مسئول دفتر نمایندگی نهاد رهبری در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی نیز در خصوص اهتمام ورزیدن سازمان نظام پرستاری به مسائل موجود در حرفه پرستاری و همچنین به وحدت و یکپارچگی اعضای سازمان نظام پرستاری و مسئولین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی تاکید نمود. در ادامه این جلسه دکتر عمرانی رئیس اداره نظارت برامور تشخیصی و درمانی دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی خوی نیز  ضمن قرائت پیام تبریک خانم دکتر مقدم تبریزی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی از زحمات هیئت های اجرائی و نظارت در برگزاری انتخابات پرشور نظام پرستاری تقدیر و تشکر  نمود ونکاتی را در خصوص حرفه پرستاری بیان نمود در پایان اعضای هیئت مدیره جدید نظام پرستاری اعتبار نامه خود را از مسئولین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و روسای هیئت های اجرائی و نظارت دریافت نمودند 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 6 مرداد 1398
  • توسط روابط عمومی
نظرات شما
captcha refresh