جست و جو در پرتال

تاریخ : چهارشنبه 25 ارديبهشت 1398
کد 209

برگزاری مراسم جزء خوانی و تشریح مسائل مذهبی در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

برگزاری مراسم جزء خوانی و تشریح مسائل مذهبی در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی

در ایام ماه مبارک رمضان هر روز بعد از اقامه نماز ظهر و عصر با حضور اساتید ، دانشجویان، مسئولین و کارکنان ، مراسم جز خوانی قرآن کریم در معاونت فرهنگی و دانشجویی و تشریح مسائل مذهبی در ستاد دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی برگزار می گردد
به گزارش مهربانی پور مسئول روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خوی به مناسبت ایام پرفیض و برکت ماه مبارک رمضان، هر روز بعد از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر اساتید و مربیان و کارکنان و دانشجویان داوطلب در معاونت فرهنگی دانشجویی این دانشکده از جلسه جزء خوانی بهره مند می شوند و مشابه این جلسه همراه با تشریح مسائل مذهبی در ستاد دانشکده نیز برگزار می گردد و شرکت کنندگان در این ماه پرفیض و برکت از فیوضات این جلسات بهره مند می شوند.